Email

Fehérvári Huszárok Egyesülete

 

 

 

Hozzáadás a kedvencekhez

KEZDŐLAPRA

EGYESÜLETÜNKRŐL

DOKUMENTUMOK

TAGJAINK

HÍREK - PROGRAMOK

SAJTÓHÍREK

FOTÓK

VIDEÓK

HUSZÁR TÖRTÉNELEM

A 10-es HUSZÁROK

Ruházat - Felszerelés

A Fehérvári Huszárok Napja-Limanova 1914

Fráter Lóránd emlékezete

Pákozd-sukorói csata emlékezete

LINKEK

KAPCSOLAT


 

Frissítés: 2023. 01. 16.


 

 

Design: Typo Print Stúdió


 

 

HÍREK - PROGRAMOK

 

Megemlékezés a Móri csatáról és az elesettekről
2022. 12. 30.


A Móri Városvédő és Szépítő Egyesület és az önkormányzat minden évben megszervezi a megemlékezést, a Homoki temetőben még korábban állított kopjafánál. A városban, az elesett katonák sírja fölé. Ezen a helyen közösen nyugszanak a magyar honvédek, illetve az osztrák oldalon harcoló katonák.

Az esemény a hagyományoknak megfelelő mederben folyt, vagyis a Fehérvári Huszárok Egyesülete és a Budai 2. Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesület megjelenése adta az ünnep gerincét. Ők nem csak bevonulásukkal tették látványossá az ünnepet, hanem azzal a díszsorfallal is, amellyel megadták az ünnepi tér keretét is.

Az eseményen részt vett Törő Gábor is. Az országgyűlési képviselő végig vezette a megemlékezőket a történelmi eseményen. Ennek kapcsán elmondta: - Bátornak lenni annyit tesz, mint az akadályokkal, nehézségekkel, de kivált életfenyegető vésszel szembeállni. A bátorság nem a félelem hiányát jelenti, hanem a félelem legyőzését. A forradalom és szabadságharc hősei tisztában voltak a várható következményekkel. Tudták milyen veszély fenyegeti őket. Aki csak a győzelmet ismeri, annak könnyű bátornak lenni. A vereségek után újra lábra állni, és kiállni azért, amiben hiszünk, kimondani, hogy nincs alku, és nem hagyjuk annyiban, ahhoz igazi bátorság kell.

Az esemény utolsó szakaszában tartott koszorúzást követően eldördült a díszlövés is a Budai 2. Zászlóaljnak köszönhetően, majd kötetlen forralt boros és pogácsás vendéglátás zárta az eseményt, melyre szép számban látogattak ki annak ellenére, hogy a csendes, két ünnep közötti időszakban zajlott a megemlékezés.
Limanowában
2022. 12. 18.


Limanowa polgármesterétől egyesületünk meghívást kapott, hogy december 18-án a 11:00-kor tartandó Jabloneci megemlékezésen vegyen részt.

Négyfős küldöttségünk 2 fő fehérvári huszár és 2 fő 17. m. kir. honv. gye. képviselői utaztunk ki december 17-én Limanowába. Az ünnepség egy Díszvacsorával kezdődött, ahol mi átadtuk Városunk és egyesületünk ajándékát Polgármester úrnak, a Városi közgyűlés Elnök asszonyának valamint Marek Sukienniknek helyi hagyományőrző egyesület vezetőjének. Természetesen a „kéknefelejcs”-et is, amely a Limanowai hősökre emlékeztet, szintén átadtuk Polgármester úrnak. Ezt követetően a többi meghívott is ajándékokat adott a helyieknek.

Másnap reggel kis küldöttségünk autóval ellátogatott Tymbarkba ahol a katonai temetőben mécsest gyújtott az ott nyugvó katonák emlékére.

Az ünnepség a Jablonec magaslaton a tényleges csata helyszínén, - ma már egy- temetőben kezdődött mínusz hat fokban, de gyönyörű napos időben. Magyarországról Muhr Albert (Muhr Ottmár) unokája is jelen volt akár a Krakkói főkonzul, de a Varsói nagykövetség katonai attaséja is megtisztelte az ünnepséget. Természetesen jelen volt Limanowa város vezetése, a rendőrség és hadsereg képviselői, hagyományőrzők közül 6 fő lóháton tisztelgett a hősök előtt. Magyar hagyományőrzők is szép számmal megjelentek Miskolcról, Sopronból, Kecskemétről, Szegedről, és Székesfehérvárról.

A megjelent magyar küldöttségeket név szerint köszöntötték, amit igen nagy megtiszteltetésnek vehettünk. Ünnepi beszédet a Polgármester úr, Wladyslaw Bieda és a főkonzul tartott, amit magyar nyelvre is lefordítottak.

A beszédek után Isten tiszteletet tartottak az elesett katonák emlékére, majd koszorúzás következett, első körben a magyar delegációk helyezték el virágaikat, majd lengyel barátaink következtek, ahogy számoltam úgy 45-50 koszorú került elhelyezésre.

Az Ünnepséget követően egy ebédet kaptak a meghívottak, ezt követően délután indultunk haza.
Megemlékezés a Limanowai hősökre, 25 éves a Fehérvári Huszárok Egyesülete
2022. 12. 11.


Az elmúlt két évben sajnos a járványhelyzet miatt csak néma tiszteletadással emlékeztünk a Limanowai hősökre, de ebben az évben immár hagyományos megemlékezést tudtunk tartani.

A koszorúzással egybekötött megemlékezésen részt vett Vargha Tamás államtitkár úr a Honvédelmi minisztériumból városunk és megyénk vezetői, a helyőrségben állomásozó katonai alakulatok képviselői és a helyi civil szervezetek képviselői és Limanowa város delegációja.

Meghívtuk és jelenlétükkel megtisztelt bennünket az országból több hagyományőrző szervezet, Sopronból, Pápáról, Kaposvárról, Martonvásárról, Vácról továbbá Csákvárról.

A szokásoknak megfelelően Parancsnokunk jelentés beadásával kezdődött az esemény. dr. Cser Palkovics András polgármester úr engedélyezte a koszorúzást és Emléklapot adott a most 25 éves egyesületünk vezetőjének. Ampli Ferenc huszárkötésnek megfelelő „kéknefelejcset” adott polgármester úrnak, hogy ne feledjük a Limanowai hősöket.

A Vasvári Pál Általános Iskola tanulója elszavalta: Dr. Wilhelm Ottó: Limanowa a sikolyok völgye című versét, majd Lévai Miklós nyá. alezredes a HOHE Fejér Megyei Elnöke megtartotta az Ünnepi beszédét ahol kiemelte, hogy néhány fiatalember 25 évvel ezelőtt megalakította a Fehérvári Huszárok Egyesületét, hogy régen élt hősökre példaként tekintsenek, és vigyék el hazai és nemzetközi közönségnek a Fehérvári Huszárok hírét. Ezt a feladatukat méltán teljesítették.

Ezt követően a koszorúzás következett, amikor HM, városunk, megyénk vezetői helyezték el elsőként a lovas szobor talpazatára az emlékezés virágait, majd a helyőrségben állomásozó alakulatok képviselői ezt követően a civil szervezetek tették le a megemlékezés koszorúit.

Az ünnepséget díszlövéssel zártuk, majd a Heimer-házban tartandó szerény fogadásra került sor.

A megemlékezést folytatva Székely Tibor hő. hu. ezredes a MHKSZ elnöke méltatta a 25 éves egyesületünk tevékenységét, és az eddig végzett hagyományőrző tevékenységének elismeréseként Tiszti Keresztet adott át Ampli Ferenc parancsnoknak.

Az ünnepség folytatásaként minden jelenlegi és volt tagunk kapott egy emléklapot és fényképeket, és videofelvételeket tartalmazó CD-t hogy mindenki láthassa az elmúlt 25 év eseményeit, a parancsnok úr külön köszöntötte a megjelent családtagokat, hisz nélkülük, háttér támogatásuk nélkül nem telhetett el volna el ez a 25 év.

4 fő részére a tízéves tagságuk eredményeként egy-egy díszszablya került átadásra, ezt követően zászló szalagot adományozott a Mogyoródi Sándor Huszárok vezetője Ferenczi János hő. hu. őrnagy.

Az ünnepség torta felszelésével, elfogyasztásával és pezsgős koccintással zárult.
Móri csata
2018. 12. 30.

 

"A móriaknak nincs szégyenkeznivalójuk. Nem igaz az, hogy 1848. december 30-án a település határában lezajlott vesztes ütközet után az itteniek a császáriak kezére adták volna a magyar katonákat!"

Ezt Hermann Róbert történész, a forradalom és szabadságharc történéseinek egyik legavatottabb ismerője jelentette ki 2018. december 30-án a kisvárosban tartott előadásán. A Perczel Mór vezette magyar sereg 170 éve szenvedett vereséget a császáriaktól az ütközetben. Az eseményről minden évben megemlékezik a helyi városvédő egyesület azzal a koszorúzással, amelyet a Homoki temetőben álló kopjafánál tartanak.

A kerek évforduló alkalmából a Varga Erika vezette "Móri Városvédő és Szépítő Egyesület" az egész délelőttöt betöltő programot szervezett. Vasárnap reggel a Lamberg-kastély könyvtárában Hermann professzor beszélt bámulatos részletességgel a harci cselekményről és annak szereplőiről. Perczel Mór, a magyar sereg vezére joggal lehetett volna a családok éve arca: 14-en voltak testvérek, és 12 gyereke született - mondta el többek közt a történész. A móri csatára kritikus helyzetben került sor: a császáriak áttörtek a magyar védvonalon, és számottevő túlerőben levő seregük Pest-Buda felé nyomult. Kossuth attól félve, hogy a visszanyomulás túlságosan demoralizálja az ország népet, legalább egy kicsiny győzelmet szeretett volna.
"Valami győzelmecskét, édes Móricom! Különben az örökös retiráda lever minden bátorságot a nemzetben"
Perczel Mórnak, aki hallgatott a kérésre, nem egészen 7000 katonája volt, Jellasicsnak, aki Kisbéren állomásozott ekkor, még kicsit kevesebb, de az általa vezetett alakulatokban háromszor annyi nehézlovas harcolt, mint a honvédek oldalán, nem is beszélve arról, hogy Perczel katonáinak egy része még csak tisztességes fegyverhez sem jutott. Jellasics, az ellenséges hadtest fővezére pedig biztosra ment, hiszen Ottinger Ferenc katonái mögött egy újabb, mint egy 7000 fős csapat vonult, de bevetésükre nem volt szükség.
Az ütközetet a császáriak kezdeményezték, a magyar tüzérek ezt a támadást elhárították, de a beérkező vértesek a csatát eldöntötték. A magyar fél megfutott. Perczel Mór több hibát is elkövetett, felderítés elmulasztása, seregeit pedig a lehető legelőnytelenebb módon állította fel a csatamezőn, hiszen hadmozdulatait a magaslatra, védhető pozícióba helyezkedő ellenség lényegében nyitott könyvből olvashatta. Kétezer foglyot ejtettek, ami jelentős számnak mondható - derült ki az előadásból. Madarász József emlékirataiban szerepel, hogy a móri svábok feladták volna a településre menekülő magyar katonákat. Ezt azonban semmilyen forrás nem támasztja alá. Sőt! Azt a Kun Béla nevű hadnagyot is a móri svábok vitték be a házukba, aki több sebet kapott, és csak azért nem vérzett el, mert az őrült hidegben befagytak a sebei – derült ki az előadásból. Bár Perczel nem állt a helyzet magaslatán, Pest-Buda feladása - bárhogy is alakul az ütközet - elkerülhetetlen lett volna - vonta meg a mérleget Hermann Róbert, akinek korabeli nyomataiból, metszeteiből kiállítás is nyílt a Lamberg-kastélyban.

Az előadást követően 11:30-kor került sor a hagyományos koszorúzásra a Homoki temetőben állított kopjafánál. A Város vezetése, a Városvédők, a jelenlévő hagyományőrzők, a Fehérvári Huszárok Egyesülete, a Budai 2. honvéd zászlóalj vezetői helyezték el a megemlékezés koszorúit.
Az ünnepség végén a Budai 2. honvéd zászlóalj tüzérsége Szent Borbála és a Hősök tiszteletére 2 díszlövést adott le.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FEHÉRVÁRI HUSZÁROK Limanowában
2018. 12. 16.

 

”A Jablonieci temető a magyar nép legszebb szentélye lengyel földön" dr. Körmendy Adrienn professzor - Krakkói főkonzul

A Fehérvári Huszárok Egyesülete Limanowa polgármesterétől ismételten meghívást kapott a Jablonieci győztes ütközet megemlékezésre.  Egyesületünk hat tagja utazott ki 2018. december 15-én Lengyelországba. A kora délutáni megérkezés és szállás elfoglalását és az ebéd elfogyasztását követően, amely a Karczma Matras panzióba volt, Tymbarkba mentünk át a "Limanowa 1918" Hagyományőrző Egyesület elnökének, Marek Sukiennik vezetésével, és néhány egyesületi taggal. Csatlakozott hozzánk a Soproni Huszárok delegációja is, Grubits Róbert kapitány és Dombai Gábor huszár. Ebben a községben az első világháború idején katonai kórház működött, ideszállították a decemberi harcok sebesültjeit, és itt temették el a hősi halált halt tiszteket. Az elmúlt évben ígéretet tettünk, hogy Szántay Jenő huszárkapitány fejfájára egy táblát helyezünk el, amelyen, mint 10. huszárezred kapitányaként szerepel, ezt a felajánlást teljesítettük. Gyertyagyújtással, és pár perces néma főhajtással emlékeztünk az elesett katonákra. Az út Limanowa főterére vezetett, ahol megtekintettük 2018. októberében felavatott Józef Pilsudski lovas szobrát.

Másnap december 16-án 11:00-órakor kezdődött a megemlékezés a Jabloniecen. Ezen a hideg téli vasárnapon a meghívott vendégek és a limanowaiak együtt emlékeztek a 104. évvel ezelőtti véres, emlékezetes, dicső csatára, amely fordulópontot jelentett a Nagy Háború ezen kezdeti szakaszán.
A zászlófelvonások, és a himnuszok elhangzását követően a narrátor bemutatta a vendégeket. Magyarországot dr. Harangozó Bertalan a Vas megyei közgyűlés elnöke, Németh László a Vas megyei közgyűlés tagja és Bán Mihály alezredes Szombathelyről, Krakkói főkonzul dr. Körmendy Adrienn professzor asszony képviselte. Természetesen jelen volt Wladyslaw Bieda Limanowa polgármestere és a város más elöljárói.
A polgármesteri köszöntőt követően a Főkonzul tartotta a megemlékezést. Igen megható volt, hogy a magyar huszárokról, és azok hősiességéről beszélt. Nagyon jó volt magyar huszárnak lenni Limanowában ezen a hétvégén.
Az ünnepi megemlékezést követően a mise következett. Ahol szintén nagyon sokszor elhangzott a magyar huszár, mint a hősiesség jelképe. A misét követően a koszorúzás következett Muhr Ottmár ezredes emlékhelyén. Koszorúztak a város képviselői, a Krakkói Főkonzul asszony és a helyi hagyományőrzők Marek Sukiennik vezetésével. Mi, a magyar huszárok is elhelyeztük a megemlékezés koszorúját.

Az Ünnepi ebédet követően, és az ajándékok kölcsönös átadását követően elindultunk haza, egy felejthetetlen hétvége után, ígéretet tettünk, hogy legközelebb 2019. májusában találkozunk, amikor is megelevenítik a Jabloineci csatát és természetesen jövő decemberében újra jövünk.

Páli Csaba hö. hu. alezredes
 

 

 

 

 

 

 

 

FEHÉRVÁRI HUSZÁROK NAPJÁN
A limanovai csata évfordulóján emlékeztek a hős huszárokra

2018. 12. 11.

 

December 11-én, a Fehérvári Huszárok Napján a Limanowa csata 104. évfordulójára emlékezett a Fehérvári Huszárok Egyesülete a Városház téren. Idén már 22. alkalommal gyűltek össze a huszárok a Városház téri 10-es huszárok lovas szobránál, ami jövőre lesz nyolcvan éve, hogy hirdeti a fehérvári huszárok hősiességét.
1914 decemberében az I. világháború egyik legvéresebb csatája zajlott le a Lengyelország területén lévő Limanowában. A harcok 25. évfordulóján avatták fel 1939 decemberében Pátzay Pál szobrát a Városház terén.

A Fehérvári Huszárok Egyesülete a hagyományoknak megfelelően december 11-én, a 10-es huszárok szobránál emlékezett az egykori huszárezred ütközeteire. Ezek közül a legnevezetesebb csata a Limanowai volt, ahol 1914. december negyedike és tizenharmadika között a magyar lovasság küzdött meg az orosz csapatokkal. A hosszú, több mint egy hétig tartó csata során az egyik válság a másikat érte és a 800 ezer fős magyar sereg súlyos veszteségeket szenvedett. Önfeláldozóan verekedett a lóról leszállt magyar lovasság, szurony nélküli karabéllyal a kezében. A rengeteg kiontott vér végül elérte a célt, hiszen megállították az orosz előrenyomulást, de ez rengeteg katona életébe került: december 13-án a győzelmet a háromszázezres seregből már csak 274 ezer hős ünnepelhette.

A megemlékezés elején Zádori Gábor Limanowa, a sikolyok völgye című versét Majzer Petra a Vasvári Pál Általános Iskola nyolcadikos diákja mondta el, majd Vízi László Tamás történész, a Kodolányi János Egyetem rektor helyettese mondott megemlékező beszédet. Mint mondta a Limanowai ütközet tízedik évfordulóján avatták fel a Megyeház téren Kallós Ede alkotását, A császári és királyi 10. huszárezred emlékszobrát (ma a Szentlélek katonatemetőben található), melynek tiszteletére a Megyeháza dísztermében rendeztek bankettet. Felelevenítette Nagy Pál Fejér megye és Székesfehérvár főispánjának akkori beszédét. "Minden nemzet büszke a maga történelmére, mi magyarok is méltán lehetünk a mienkre. Ez a büszkeség már magában véve is nagy nemzeti kincs, amely azonban csak akkor érvényesül igazán, ha okulásunkra használjuk. Ha így vizsgálódva végigtekintünk múltunkon, úgy kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy a nemzetek nagy küzdelmeiben, a nagy válságokban csak azok a nemzetek állták meg helyüket, melyek meg tudták őrizni nemzeti tradícióikat, volt ítélőképességük azokat felismerni és volt fegyelmezettségük és lelkesedésük nagy emberek megbecsülésére. A történelem bizonyítja, hogy amikor a nemzeti erények a nemzetben fellángoltak, azt mindig hatalmas lendület és megerősödés követte."
Mint Vizi László Tamás mondta az ezredet 1741-ben, az osztrák örökösödési háború kezdetén Bereznai János ezredes alapította, akitől Hadik András vette át a parancsnokságot. Az ezred végigharcolta az osztrák és a bajor örökösödési háborút, a hétéves háborút, a napóleoni háborúkat, az 1848/49-es szabadságharcot és ott voltak Solferino és Königgrätz csataterein is. A Fejér, Somogy és Tolna megyékből sorozott ezrednek Székesfehérvár volt az otthona, mely város laktanyát épített, amit a huszárok 1892-ben vettek birtokba. A nagy háború kitörésekor előbb a szerb, majd az orosz frontra került az ezred, ahol 1914 decemberében egy galíciai kisváros, Limanowa védelméért emberfeletti hősiességgel vívott küzdelmet. Beszédében kiemelte, hogy feltűnően sok tiszt esett el az ütközetben, ugyanis személyes bátorságukkal, példamutatásukkal is lelkesítették katonáikat, miközben gyakran sodorták magukat életve-szélybe, sőt a halálba, mint a 9. cs. és kir. huszárezred parancsnoka Muhr Ottmár ezredes. A csata az oroszok visszavonulásával zárult és a csata egyfajta szimbólumává vált a magyar helytállásnak.

A Fehérvári Huszárok Emléknapján koszorút helyezett el Pátzay Pál szobránál Cser-Palkovics András polgármester és Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, de a szobor talapzatánál a Magyar Honvédség és több hagyományőrző szervezet is tisztelgett. A koszorúzáson az MHKSZ tagegyesületei közül a Szent László Völgye Hagyományőrző és Lovas egyesület, a Somogyi Huszárok Egyesülete, a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium, a Pápai Huszárok Egyesülete, a Hagyományőrző Pálffy Huszár Egyesület, a M. kir. Szent István 3. Gyalogezred (17. M. kir. Honv. gye.) képviselői vettek részt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 15-i ünnepségek Székesfehérváron
2015 03. 12.

 

A Fehérvári Huszárok Egyesületeidén is részt vesz az ünnepségeken. A részletes program az alábbi linken érhető el.

http://www.szekesfehervar.hu/

 
 

 
 

Vereb Vitéz napja                                                                         (2013 05. 02)

 

A verebi honfoglalás kori sír felfedezésének 160. évfordulójára rendezett emléknapra szeretettel várják az érdeklődőket! Az ünnepi alkalmon szervezetünk is részt vesz.

 

A Pogánykő jelölte honfoglaláskori sírt 1853. május 9-én találták meg a Verebet Lovasberénnyel összekötő út javításakor. A verebi lovas vitéz sírja az első olyan honfoglaláskori lelet, amelynek helyét megjelölték, előkerülését kőbe vésett felirattal örökítették meg.

Program:

10:00 Gyalogos és lovas felvonulás a Pogánykőhöz az iskola udvarától

Köszöntőt mond Kurcz Mária, Emlékbeszédet tart dr. Töll László alezredes

10:30 Pinceszer Vereb Vitéz sétaútján

12:00 Verebi Háromszájúnál kemencézés- zenél Dirkó és Bandája

13:00 Ló és lovas harmóniája - Hamza Viktória lovas bemutatója - iskolaudvar

13:30 Ünnepélyes megnyitó: Iskolások és óvodások műsora

Vereb Tiszteletbeli Polgára cím adományozása

14:00-től Dirkó és Bandája, Gyermekműsorok, a Rámás Csizma és a Válinka Néptáncegyüttes

16:30 Fehérvári Huszárok, Váli Hunok bemutatója

18:00 Chrome Rt koncert

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják..

Reméljük, vendégünkként köszönthetjük Vereben, a kultúra és a nyugalom völgyében!

Meghívó letöltése

 

 

 

Köszönetnyilvánítás                                                                         (2012. 09. 24.)

 

SZÉNA Egyesület a Családokért köszönő levele

 

Kedves Partnerünk!

Ezúton szeretnénk kifejezni hálás köszönetünket Nektek a szombati programhoz nyújtott segítségetekért, áldozatos munkátokért.
Sok-sok családnak tudtunk közös erővel egy élményekkel teli biztosítani.

Bízunk benne, hogy a munka mellett nektek is sikerül maradandó élményt nyújtanunk és a jövőben is hasonló módon tudjuk segíteni egymás munkáját.

Üdvözlettel:
Bálesné Elekes Rita

SZÉNA Egyesület a Családokért
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25.
Tel: 06 22/952-743
www.szena.hu

 

 

 

 

Fehérvári Huszárok a  HONVÉDFESZTIVÁLON 2012

(2012. 09. 21.)

 

Szeptember 25-e és szeptember 30-a között rendezik meg a Honvédfesztivált, amelynek kulturális, szabadidős és szakmai programjai a katonacsaládokhoz, a fehérvári polgárokhoz és a turistákhoz egyaránt szólnak. A rendezvény Székesfehérvár Önkormányzata, az Összhaderőnemi Parancsnokság, valamint a Honvédség és Társadalom Baráti Kör közös szervezésében valósul meg. Az eseményen részt vesz a Fehérvári Huszárok Egyesülete.

 

A Fehérvári Huszárok Egyesülete, az előző évekhez hasonlóan közreműködik a programok lebonyolításában, és részt vesz a rendezvényeken. Az alábbiakban azok a rendezvények szerepelnek ahol találkozhatnak velünk:

2012. szeptember 25. 13.30 - 17.00
Ifjúsági Honvédelmi Verseny
Általános iskolás fiatalok honvédelmi akadály versenye a székesfehérvári Istán Király Általános Iskola területén

2012. szeptember 28. 17.00
A Sukorói Református Templomban megemlékezés és ökunemikus ima az 1848. szeptember 28-i haditanács 164. évfordulója alkalmából.

2012. szeptember 29.
Ünnepeljünk együtt! - A szárazföldi Haderő Napja és Pákozd Község Ünnepe
09.30 Katonai hagyományőrző csoportok bemutatói a Katonai Emlékpark emlékpontjain
11.00 Koszorúzási ünnepség a csata emlékművénél
12.00 "164 éve történt" - huszár és katonai hagyományőrző bemutatók

 

Az esemény részletes programja a Katonai Emlékpark oldalán

 

 

Fehérvári Huszárok a  Fejér megyei "C" kategóriás kettes fogathajtó bajnokság 12. fordulóján 2012. szeptember 8-án

(2012. 09. 06.)

 

A székesfehérvári a Fejér megyei "C" kategóriás kettes fogathajtó bajnokság 12. fordulója lesz, ami egyúttal a döntő is. A hintók Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének meghívására a verseny megkezdése előtt, 8.30-kor felvonulnak a Megyeháza elé. A Fehérvári Huszárok Egyesülete, a Fehérvári Mazsorett Együttes és a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekar felvezetésével a Vásártérről a Csíkvári út – Széchenyi út - Kuruc sarok - Szent István tér útvonalon vonulnak a fogatok, így érkeznek majd meg a Megyeháza elé, majd ezt követően a maroshegyi vásártérre a bajnokság helyszínére.

 

 

 

Fehérvári Huszárok a Nemzeti Vágtán

(2012. 09. 06)

 

A Fehérvári Huszárok ismét aktív résztvevői a Nemzeti Vágta rendezvényeinek.

 

A kezdetektől jelen vagyunk a program rendezvényein. Hagyományőrző egyesületként aktívan támogatjuk ezt a kiemelkedő lovas seregszemlét.
A sorsolásoktól kezdve az ünnepi programokig jelen vagyunk a Nemzeti Vágtán.

 

 

sorsolás 2009

 

sorsolás 2012

 

 A Huszár hadi bemutató részeseként rendszeresen bemutatkozunk a nagyközönségnek. Egyesületünk elnöke -parancsnokunk- Ampli Ferenc hagyományőrző huszár őrnagy immáron másodszor szerepel a beharangozó óriásplakátokon. Kérjük látogasson el Ön is a Hősök terére 2012 szeptember 14-16-án tartandó rendezvényekre.

 

 

Az ötletgazdával, Geszti Péterrel.

 

 

72 település indul a Nemzeti Vágtán (http://vagta.hu/)

 

Egy héttel az esemény előtt, szeptember 4-én tartották meg a 2012-es Nemzeti Vágta sorsolását. Összesen 72 település várta izgatottan, hogy kivel sorsolják össze lovasát az előfutamokra. A szeptember 14-16. között megrendezésre kerülő rendezvénysorozatra százezreket várnak az eseményszervezői. Az 5-dik évfordulóját ünneplő Nemzeti Vágta idén is az előző években megszokott színes programsorozatot kínál majd a kilátogatókat. A települések bemutatkozására szolgáló Vágta Korzó és a közkedvelt "Országkonyha" színesíti majd az ország egyik legnagyobb kulturális, turisztikai, és gasztronómiai fesztiválját....

 

 

Honvédfesztivál 2012 Pákozdon

 

(2012. 09. 06)

 

A Pákozd-Sukorói csata emléknapja ebben az évben is egy nagyszabású programsorozat a 2012. évi Honvédfesztivál alapja.

Program

2012. szeptember 25. - Általános Iskolások honvédelmi versenye

2012. szeptember 26. - Számháború

2012. szeptember 27. - Főiskolások, egyetemisták honvédelmi versenye

2012. szeptember 28. - Sukorói haditanács/Honvédelmi Sportszervezetek Országos Szövetségének honvédelmi túrája.

2012. szeptember 29. - A Pákozd-sukorói csata emléknapja Katonai hagyományőrzők találkozója.

Helyszín: Katonai Emlékpark Pákozd
Cím: 8095 Pákozd, Mészeg-hegy

Információk:
Katonai Emlékpark Pákozd - Molnár Nelli
Tel.: +36-30/4747-905
E-mail: kempp@kempp.hu

 

 

Megemlékezések és koszorúzások a székesfehérvári '48-49-es emlékhelyeknél

 

2012. március 15. csütörtök

 

9.00-10.00 óra között a Fehérvári Huszárok lovasbemutatója a Petőfi tér melletti parkban (Sütő u.)
9.00 órától korhű „József-napi vásár” a Városház téren Székesfehérvár és Fejér megye közös ünnepsége
10.30 órától a március 15-ei forradalom eseményeinek megelevenítése az Art Kulturális Egyesület, fiatal színjátszók és a közönség közreműködésével a Városház téren.
Ünnepi köszöntőt mond: Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és
dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere
Közreműködők: a Helyőrségi Zenekar és a Fehérvári Huszárok Egyesülete
Ünnepi felvonulás az Oskola utcán, koszorúzás a Fekete Sas Szállónál (Ady E. u.)

A 03. 15-i rendezvény plakát letöltése.

 

 

Fehérváriak és verebiek az első világháborúban

 

2012. január 13-án, pénteken Katona-élet-halál - fotók verebiekről címmel időszaki kiállítás nyílik a verebi Közösségi Házban (Vereb, Vajda János út). A kiállítás megnyitóján, a Verebi Esték rendezvénysorozat keretében Rózsafi János tart előadást a fehérváriak, illetve a verebiek első világháborús részvételéről.

Március 09. péntek 18:00
Kertész - Bakos Krisztina Dicsőséges tavaszi hadjárat című kiállításának megnyitója

Március 9-én (pénteken) egyesületünk tagja Ádám Barna alezredes a Huszárok világa-Huszárok a világban címmel tart ugyanott előadást

 

A rendezvény meghívójának letöltése: első oldal, második oldal

 

 

A Fehérvári Huszárok  megemlékezése a Móri csata hőseire 2011. 12. 30-án

 

13 órakor: A Fehérvári Huszárok Egyesülete tagjainak tisztelgése Wekerle Sándor miniszterelnök szobránál

14 órakor: Megemlékezés a Móri Homoki temetőben állított kopjafánál
Ünnepi köszöntőt mond: Fenyves Péter úr, Mór város polgármestere
Hőseinkre emlékezik: Soltész Miklós úr, Szociális-, Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkár

A megemlékező műsorban közreműködnek:
A Fehérvári Huszárok Egyesülete képviselői,
Sárközi Laura Bernadett ifjú móri városvédő,
Abonyi Ferenc előadóművész

A megemlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezése Mór város vezetése és hagyománytisztelő polgárai részéről.

Mindenkit vár a megemlékezésre a Móri Városvédő-, és Szépítő Egyesület

 

 

A Móri csata

 

A Móri ütközet az 1848-49-es szabadságharc téli hadjáratának egyik ütközete volt melynek során 1848. december 30-án Perczel Mór honvéd tábornok hadteste Mór mellett vereséget szenvedett a Josip Jelačić vezette császári csapatoktól.
A vereség a magyar főváros feladásához vezetett és a honvéd haderő - végső összeomlásától eltekintve - legsúlyosabb válságának kezdetét jelentette.

 
 

A csata lefolyása

 

Perczel hadteste mintegy hatezerötszáz főből és 24 lövegből állt. A Mórtól északra elfoglalt állás előnytelen volt, mert a kisbéri út felől könnyen áthatolható erdő vette körül, ami megkönnyíthette az ellenség számára a megkerülését. Perczel eltökéltségét csak növelte, hogy állásával szemben először csak kisszámú ellenség tűnt fel. A magyar tábornok elmulasztotta csata előtt a felderítést és így nem volt tisztában azzal, hogy milyen erejű ellenséggel fogja felvenni a harcot.

Jellasics hadtestének élcsapatát a magyar tüzérség megállította és a magyar gyalogság éppen előnyomulóban volt, mikor megérkezett Jellasics hadtestének többi része, élén Ottinger Ferenc vezérőrnagy lovasdandárával. Az erőviszonyok ezzel jelentősen megváltoztak. Jellasics ereje számszerűen valamivel kevesebb volt mint Perczelé, azonban nehézlovassága háromszoros fölényben volt a magyar huszársággal szemben.

A gyengén felszerelt, csatához nem szokott gyalogság az erélyes lovasroham elől az erdőbe menekült. A tüzérség egy részét a huszárok súlyos veszteségek árán meg tudták menteni, de szétfutott seregét Perczelnek csak Székesfehérváron sikerült rendezni. A magyar veszteség mintegy kétezerötszáz fő volt, akiknek túlnyomó része fogságba esett. A lövegek közül is legalább öt az ellenség kezére jutott.

Forrás: http://hu.wikipedia.org

 

 

Fehérvári Huszárok Napja - emlékezés a hősökre a 10-es huszárok szobránál

 

A Fehérvári Huszárok Egyesülete 2011. december 11-én, szombaton 12 órakor koszorúzással egybekötött megemlékezést tart - az elmúlt évekhez hasonlóan - a Városház téren lévő, Pátzay Pál által alkotott huszárszobornál az 1914 decemberében lezajlott hősies harcok előtt tisztelegve. Az eseményen várhatóan beszédet mond Hende Csaba honvédelmi miniszter is, aki elfogadta a huszárok meghívását.

 

 

A Limanowai csata - Az elfeledett magyar győzelem - vetítéssel egybekötött előadóest az Egyetemi Könyvtárban

 

A Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány és a Nagy Háború Blog vetítéssel egybekötött előadóestje
- Pollmann Ferenc: Magyar virtus az orosz gőzhenger ellen. A limanovai csata közel száz év távlatából
- Ságvári György: Lovasított gyalogság? A huszárok ruházata, felszerelése és fegyverzete Limanova előtt és Limanova után
- Rózsafi János: "Jöttek, láttak, győztek..." Fehérvári huszárok a limanovai csatában
- Szőts Zoltán Oszkár: Egy kultusz kezdetei. A limanovai csata megjelenése a napilapokban

Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtárának Díszterme, 1053 Bp. Ferenciek tere 6.

Időpont: 2011. december 8. csütörtök, 17.00 óra

Az előadást megnyitja Dr. Szögi László, az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója.

Köszöntőt mond Pintér Tamás, az est házigazdája, az alapítvány kuratóriumának elnöke, a blog szerkesztője.

 

 

 

Hagyományőrző lovas zarándoklat Máriapócsra

A Fehérvári Huszárok Egyesülete hagyományőrző lovas túrát szervez Nyíregyháza érintésével a görög-katolikus kegyhelyre, Máriapócsra.

 

Útjukun elkíséri őket Csepin Péter, a távlovaglás és a lovas hagyományőrzés egyik országosan elismert alakja is, aki az út során előadást tart Kazahsztánból történő hazalovaglásának körülményeiről. A zarándoklat Hajdúdorogon, 2010. május 8-án veszi kezdetét.

Az előzetes ütemterv szerint Nyíregyháza belvárosának érintésével az este Újfehértón éri majd a megfáradt lovasokat. Vasárnap késő délután érkeznek Máriapócsra, elzarándokolnak a Könnyező Szűz Mária kegyképhez is, ahol az út megkoronázásaként görög-katolikus liturgiát tart az egyesület tábori lelkésze.

 

 
 

A Tavaszi hadjárat program 2010 - 01

 

A Felvidéki Tavaszi hadjárat program 2010 - 02

 
 
 
 

Lap tetejére

 

 

 

KEZDŐLAPRA | EGYESÜLETÜNKRŐL | DOKUMENTUMOK | TAGJAINK | HÍREK - PROGRAMOK | FOTÓK | LINKEK | KAPCSOLAT |