Email

Fehérvári Huszárok Egyesülete

 

 

 

Hozzáadás a kedvencekhez

KEZDŐLAPRA

EGYESÜLETÜNKRŐL

DOKUMENTUMOK

TAGJAINK

HÍREK - PROGRAMOK

SAJTÓHÍREK

FOTÓK

VIDEÓK

HUSZÁR TÖRTÉNELEM

A 10-es HUSZÁROK

Ruházat - Felszerelés

A Fehérvári Huszárok Napja-Limanova 1914

Fráter Lóránd emlékezete

Pákozd-sukorói csata emlékezete

LINKEK

KAPCSOLAT


 

Frissítés: 2015. 02. 16.


 

 

Design: Typo Print Stúdió


 

 

Egyesületünkről

 

A huszárság az ország legrangosabb fegyverneme volt. Magyar legényt aligha érhetett nagyobb dicsőség, minthogy huszárnak sorozták. S mi kései unokák ma büszkén és féltett kincsként őrzünk egy-egy elhomályosult, megsárgult fényképet, amelyen huszár öregapánk feszít nyalka mundérjában, kifent bajuszával.

A Fehérvári Huszárok Egyesülete, mint huszár hagyományőrző szervezet, Fejér Megyében egyedüliként működik.

A Fehérvári Huszárok Egyesülete 1997. június 04-én Seregélyesen alakult meg  azzal a céllal, hogy a huszárság történelmi és kulturális értékeit bemutassa úgy szűkebb pátriájában, mint országosan, illetve nemzetközi szinten. A minőségi fejlődés érdekében egyesületünk 2005 februárjában új Alapszabályt fogadott el mely szerint közhasznú szervezetté alakult át. A Bíróság 2005. augusztus 24.-én jogerőre is emelte a kérelmünket.

 

 

Az egyesületünk célkitűzései:

 

A huszárélethez kapcsolódó ismeretek megszerzése és terjesztése, még élő hajdani huszárok felkutatása, az ember és a ló ősi, de csaknem elmúlt kapcsolatának felkarolása éppúgy cselekvési programunk részét képezik, mint az egyéb katonai hagyományőrző szervezetekkel történő kapcsolat kiépítése.

 

A modern világban is tipikusan magyar eredetű hajdani fegyvernemként közismert huszárság, ezen belül is a hajdani 10. sokáig Székesfehérváron állomásozó, s mint ilyen, a város legújabb kori történelmében arculatformáló jelentőségű Vilmos Huszárezred (K. u. K) hagyományainak ápolása, megismertetése  szűkebb pátriánkban, mint országosan, mint határainkon kívül.

Fontos számunkra a  minőségi lótartással kapcsolatos szakmai tudás, illetve a hajdani huszárképességek fejlesztése, átadása, a huszárélet bemutatása a helyi, az országos, valamint nemzetközi  huszárrendezvényeken való részvétel során.

 

Kulturális örökség megóvása körében a lehetőségeinkhez mérten,  foglalkozunk a lovas hagyományokkal, a lótartáshoz kapcsolódó tárgyak gyűjtésével, készítésével és forgalmazásával.

A még élő hajdani huszárokkal és leszármazottaikkal való kapcsolattartás útján az egyetemes magyarság a Haza értékteremtő, szellemi és kulturális örökségének megőrzésén fáradozunk.

 

 

Ruházatunkban, az 1848. év szerinti 10. Cs. és Kir. huszárezred hagyományai ápolását határozta meg az alakuló közgyűlés. Ennek az ezrednek a hagyományait kívánja tovább vinni, amely 1892-94 között állomásozott Székesfehérváron.

 

 

A kitűzött céljaink megvalósításában fő támogatóink a Fejér Megyei Közgyűlés,  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, valamint a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség.

   

   

   
 

 

A hagyományőrzés ilyen formáját szeretnénk minél több településre elvinni, hiszen minden magyar ember szívét megdobogtatja, ha huszárt lát, mert e korabeli fegyvernem egybeforrott a magyarsággal, kellemes emlékeket ébreszt kicsikben, nagyokban egyaránt.

A hagyományőrzésben végzett munkánkat, az eltelt időszakban számos helyen bemutattuk és elvittük a FEHÉRVÁRI HUSZÁROK hírét határaikon innen és túl. Megfordultunk több külföldi rendezvényen: pld. Waterlooban, Mariazellben, Morauban, Párizsban, Münchenben, Erdélyben továbbá Kaliforniában is. Hazai hagyományőrző találkozókra is számos  esetben meghívást kapunk és természetesen a meghívásoknak eleget is teszünk. Testvér-egyesületi viszonyban vagyunk a Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezreddel.

Jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Honvédség számos alakulatával. Rendszeres bemutatókon veszünk rész a tatai, székesfehérvári helyőrségekben. Visszatérő  a  MH Katonacsaládok Országos Találkozóján való részvételünk.

2008-ban egyesületünk Emléktúrával emlékezett a szabadságharc 160. évfordulójáról. Lengyelországból Limanowából hazalovagoltunk Székesfehérvárra. Ezt az embert próbáló feladatot sikeresen teljesítettük!

 

 

Évenként kiemelt rendezvényünk a Pákozdi csatáról való megemlékezés, amelyben aktívan tevékenykedünk. 2000-től nem csak résztvevőként, hanem a szervező, előkészítő munkában számítanak szakmai munkánkra. A korábbi években ezt a tevékenységet, rendezvényt mindig megtekintette a Honvédelmi Minisztérium valamint a Magyar Honvédség képviselői.

Mindenév december 11-én a Fehérvári Huszárok Napján Székesfehérváron, a Városház téren megemlékezünk az 1914. december 08-12 között lezajlott Limanowai ütközetről, amikor is a lóról szállt huszárok az orosz gőzhengerrel szemben megtartották állásaikat. Ezen a napon az emlékezés virágait elhelyezzük a 10. Cs. és Kir huszárezred szobránál.

A felépítésünkről a legfőbb szervünk az EZREDGYŰLÉS (közgyűlés) az ügyintéző szervünk a VEZÉRKAR, amely a Parancsnokból, Számvevőből és a Lovassági szemlélőből áll.

 
 

 

Lap tetejére

 

 

 

KEZDŐLAPRA | EGYESÜLETÜNKRŐL | DOKUMENTUMOK | TAGJAINK | HÍREK - PROGRAMOK | FOTÓK | LINKEK | KAPCSOLAT |